Geocell

Geocell - Ürünler | Geoser

Ürün Bilgisi:

GEOCELL


  Geocell hücresel dolgu sistemleri, yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen geosentetik erozyon kontrolürünleridir.
  Boşluklu yapısı ve tasarımı ile değişik türde dolgu malzemelerinin kullanımına olanak sağlamaktadır.
  Zemin stabilizasyon uygulamaları, yeşillenebilir şev ve erozyon kontrol uygulamalar, yeşillenebilir istinat duvarı uygulamaları ve beton-agrega dolgulu kanal yapımlarında kullanılmaktadır.
ŞEV EROZYON KORUMASI
  Dik yamaçlar üzerine yerleştirilen geocell sistemler dolgu malzemesini tutmak ve hareketlerini sınırlandırmak için tasarlanmıştır.
  Bu işlev, erozyonun önemli bir nedeni olan kılcal yarılmaların oluşumunu ortadan kaldırmaktadır.ZEMİN STABİLİZASYONU
  Geocell hücre duvarları uygulanan yükler nedeniyle agregaların hareketini engelleyip sgregaları bir arada tutmaktadır. Uygulanan yükler, doğrudan bir temas noktası yerine, geocell aracılığıyla daha geniş bir alana dağıtılmaktadır.
KANAL DUVAR UYGULAMALARI
  Su akış hızı 2 m/sn. olan kanallarda, geocell çim kaplama yapılarak toprak dolgunun yerleşmesine olanak sağlar. Ayrıca geocell esnek bir yapı sağlar ve dik kanal yamaçlarında betonu rahatlıkla tutabilir.
KALICI TOPRAK YAPILAR OLUŞTURULMASI
  Hücresel panellerin eğim yüzünden yerleştirilmesinin mümkün olmadığı dik yamaç uygulamalarında, toprak yapısı, geocelle yapılmış dikey duvarlar ile korunabilir. Bu tür uygulamalarda geocell hücreleri sadece toprağı tutmaz, aynı zamanda yapının ömrü boyunca drenajı da sağlar.