Geogrid

Geogrid - Ürünler | Geoser

Ürün Bilgisi:

GEOGRİD


  GEOSER PE GEORİD’ler yüksek yoğunluktaki polietilenden üretilen yüksek mukavemete, düşük sünmeye sahip geosentetik malzemelerdir. Doğal zeminler ağırlığa ve baskıya dayanma konusunda uygulayıcılara sıkıntı çıkarmaktadır. Geogridler işte bu noktada devreye girmekte ve zeminde güçlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Böylece zemin şartları iyileştirilerek taşıma kapasitesi artırılmakta ve zeminde çalışma yapma imkânı ortaya koyar. Kimyasallara özellikle asit ve sülfata dayanımlıdır. Olumsuz uygulama koşullarından minimum derecede etkilenirler. İstendiğinde tek taraflı geotekstil veya iki yüzüde geotekstil kaplamalı olarak üretilebilirler. Taşıma güçleri istendiğinde üretimde 160 kN/m ye kadar yükseltilebilirler.
  UV dayanımlıdır.
  Kullanım Alanları
   Yol dolguları
   Temel güçlendirmeleri
   Donatılı duvarlar
   Erozyonlu bölgeler
   Kazık başlık platformlarıEKSTRUDE GEOGRİD
  Poliproilenden imal edilen ekstrude levhalar gerekli ölçülerde delindikten sonra gerdirile-rek açılmaları sağlanır. Bu yöntemle birleşim yerlerinde yüksek dayanım sağlanmış olur.
  Oluşan bu yapı uygulandığı zemin üzerine gelen yükleri karşılamada ve dağıtmada efektif rol üstlenir. Büyük yapıların oluştur-duğu kalıcı yükleri karşılar ve geniş alanlara uygulanabilir.
  Karayolu ve Demiryollarında zeminlerindeki / ara zeminlerdeki agregaların yanal dağılım göstermesi, yol stabilizesi açısından en kritik sorundur. Geogridler zeminlerin üzerine gelen kalıcı ya da devamlı yükleri dağıtarak ve zemini bir arada kenetleyerek yanal dağı-lımları engeller ve yapının performansını artırır.
  Ekstrude geogridin hangi çeşit olacağını gerdirme yönü belirler.
Tek Eksenli Geogrid
   Tek eksenli geogdridler gerdirme yönünde, ters yönden çok daha fazla dayanıma sahiplerdir. (MD> CMD)
Çift Eksenli Geogrid
   Çift eksenli geogridler her iki yönde de hemen hemen aynı dayanımı gösterirler. (MD = CMD)