Su Tutucular

Su Tutucular - Ürünler | Geoser

Ürün Bilgisi:

PVC SU TUTUCULAR


  PVC'ler ( Polivinil Klorür ) oldukça sert bir yapısı olan malzemelerdir. Kullanım alanı oldukça geniş olup dünyadaki inşaat sektörünün %50sinde PVC'ler kullanılmaktadır. PVC ürünler üretilirken aşırı derecede sert olduğu için yumuşatmak için plastikleştiriciler kullanılmaktadır. İşlemi hızlandırmak için çeşitli katalizörlerle ekstr boyar maddeler, sertleştirici ve plastikleştirici maddeler içeren karışımın uygun sıcaklık ve basınç altında işlenip ekstruderlerde şekillendirilmesi ile fabrikamızda üretilmektedir.
KULLANIM ALANLARI
  Betonarme yapılarda aşağıda anlatıldığı üzere çeşitli yerlerde derz oluşturulması zorunludur. Beton ve Betonarme yapıların bazı noktalarında derz bırakılması zorunludur. Betonarme yapı elemanlarında genleşme ve çökmeden dolayı yapıda doğabilecek hasarların önlenmesi amacıyla bazı kısımlarda bırakılan derzler genleşme derzi olarak tanımlanmaktadır. Yapıda kullanılan çimento prizini tamamladığında, hacimde meydana gelen azalma sebebiyle meydana gelebilecek deformasyonun yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme derzi bırakılması gerekmektedir. Bilindiği gibi yapılardaki genleşme sünme hareketleri ihmal edilmeyecek kadar büyük ve devamlı tekrarlanan hareketlerdir. Bunun yanı sıra yapının altındaki zeminin hareketleri veya sıkışması sebebi ile aşağıya doğru bir hareket yani çökme gelmektedir. Diğer bir yandan, beton dökümünün bir süre için durdurulduğu, sonra yeniden başlatıldığı yerde bırakılan ve basınç gerilmelerinin doğrultusunda dik olarak düzenlenen derzler inşaat derzi olarak tarif edilmektedir. Termik genleşmeler veya zemin hareketleri sebebiyle yapıda düzenlenmiş olan derzler daralma gösterir. Bu çeşit derzler daralma derzi olarak tarif edilir. Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı çeşitli yatay veya düşey hareketlere maruz kalan yapılarda meydana gelebilecek deformasyonlara engel olmak ve su sızdırmazlığını temin amacıyla düzenlenen derzlerde PVC Su tutucu Bantlar kullanılmaktadır.
Sulama kanalları
Rıhtımlar
Su – Atıksu ve Karayolu, MetroTünelleri
Hidroelektrik santralleri, Barajlar
Köprü ve Viyadükler
Altgeçitler
İstinad duvarları
Zemine oturan döşemeler ve temeller
Endüstriyel yapılar
Su Depoları
Arıtma Tesisleri
Yüzme Havuzları